ШИРОК СПЕКТЪР НА УСЛУГИ

• СПЕДИЦИЯ И ФРАХТОВАНЕ НА ТОВАРИ
• ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА МУЛТИМОДАЛНА ЛОГИСТИКА
• ПРИСТАНИЩНИ И СТИФАДОРСКИ УСЛУГИ, УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИ
• СКЛАДИРАНЕ И МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ
• КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ И СНАБДЯВАНЕ НА КОРАБИ
• КОРАБЕН МЕНИДЖМЪНТ И БРОКЕРАЖ
• ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ

СПЕДИЦИЯ И ФРАХТОВАНЕ НА ТОВАРИ

Като водеща компания за фрахтоване и спедиция с огромен опит в логистиката, “Юнион Груп” ЕАД обслужва основно клиенти, занимаващи се със строителни и индустриални проекти. Холдингът е спечелил доверието на някои от най-големите и най-уважавани компании в България и е създал непрекъснато разширяващ се списък доставчици и клиенти. Екипът на „Юнион Груп“ ЕАД предоставя план на товарните операции, преценка на маршрута, бюджетните разходи и др. При участие на търгове за нов бизнес, осигурява бързи решения за намиране на най-подходящия плавателен съд за даден товар.

ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА МУЛТИМОДАЛНА ЛОГИСТИКА

Качествената и навременна доставка на товари не винаги е възможна чрез използването само на един вид транспорт. Сред предоставяните от „Юнион Груп“ ЕАД услуги е и този метод на комбиниран транспорт. Компанията е лицензиран железопътен оператор. Комбинираните превози предлагат конкурентни цени, безопасност на товара и възможност да се организира доставката с един единствен транспортен документ.
Съчетаването на предимствата на различни видове транспорт дава максимален ефект при доставката на стоката „от врата до врата“. Това е най-подходящият метод за транспортиране на междуконтинентални пратки.

„Юнион Груп“ ЕАД извършва креативни мултимодални превози, осигурявайки най-доброто използване на времевия и ценовия фактор, за да максимизира конкурентоспособността на клиента.
Опитът в морския, железопътния и автомобилния транспорт, както и услугите, които предлага, дава възможност на компанията да предоставя митнически решения, с които да се отговори на сроковете и бюджетите на клиентите и да се предприемат комплексни логистични предизвикателства.

ПРИСТАНИЩНИ И СТИФАДОРСКИ УСЛУГИ, УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРИ

В морските и речните пристанища ефективността е определящ фактор при обработката на товари. Времето за товаро/разтоварни дейности трябва да бъде сведено до минимум. Защитавайки интересите на клиентите, „Юнион Груп“ ЕАД е ключът към успеха с широката гама от услуги, които предлагат индивидуални решения за всички видове товари.
Екипът на компанията има опит в пристанищните услуги – планира и контролира дейностите по укрепване на товарите ( от тежки и извънгабаритни товари до генерални товари и контейнери ) и гарантира, че се транспортират безопасно и бързо. Заедно с това, ангажираността на „Юнион Груп“ ЕАД към сигурността на товара гарантира преки икономии за клиентите като осигурява кратко време за обработка на плавателните съдове и повишена защита на товара.
Цялото оборудване, което се използва в операциите по укрепването на товарите, е сертифицирано, а плановете за укрепване на товара са изготвени съгласно международните стандарти.

СКЛАДИРАНЕ И МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ

Компанията предлага пълна гама от складови услуги в собствен логистичен център, разположен в непосредствена близост до Пристанище Варна Запад. На площ от 25 000 квадратни метра, ние разполагаме с 15 000 квадратни метра външна складова площ и 5 500 квадратни метра закрити складове.
ЛОГИСТИЧНИЯТ ЦЕНТЪР НА КОМПАНИЯТА РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНОТО ОБОРУДВАНЕ:
• KOMATSU ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ
• ВИЛИЧЕН ПОВДИГАЧ ТИП KALMAR 5.5 МЕТРИЧНИ ТОНА И РЕМАРКЕТА С ОБРЪЩАЩА СЕ ПЛАТФОРМА
• ДВА ПОВДИГАЧА CAT
• РЕМАРКЕТА ЗА ПАЛЕТИЗИРАНИ ТОВАРИ И АЛУМИНИЕВИ РЕМАРКЕТА ЗА СУХ НАСИПЕН ТОВАР (ГОНДОЛИ)
• ЧЕТИРИ САМОРАЗТОВАРВАЩИ СЕ РЕМАРКЕТА ТИП „WALKING FLOOR”
• ДВА KOMATSU ЧЕЛНИ ТОВАРАЧА
ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ CASE

Митническото оформяне е специализирана дейност. Компанията предлага персонализирани услуги, които да отговарят на всяко изискване и нужди на клиента . Целта е предоставяне на ефективно, професионално и навременно обслужване.
Опитният екип е на разположение, за да отговори на всеки въпрос относно внос, износ, транзит, такси и процедури за митническо освобождаване като гарантира бързо и ефективно обслужване.

КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ И СНАБДЯВАНЕ

„ЮНИОН ГРУП“ ЕАД ПРЕДЛАГА:

• 24/7 РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
• ОТЛИЧНО ПОЗНАВАНЕ НА МЕСТНИТЕ УСЛОВИЯ И БОГАТ ОПИТ
• БЪРЗИ, ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ АГЕНТИЙСКИ УСЛУГИ

Отдел „Корабно агентиране“ към „Юнион Груп“ ЕАД предлага цялостни услуги по корабно агентиране във всички пристанища на България.
„Юнион Груп“ ЕАД предоставя услуги, пряко насочени към организирането на най-бързото изпращане на кораби под негов контрол, докато в същото време свежда пристанищните разходи до минимум. Като една от водещите и утвърдени корабни агенции в България, „Юнион Груп“ ЕАД е в състояние да изпълни и отговори на всички задания на клиента.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

• ПЪРВОКЛАСНИ АГЕНТИЙСКИ УСЛУГИ В БЪЛГАРСКИ ПРИСТАНИЩА 24 ЧАСА, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА
• БЪРЗО АКОСТИРАНЕ; ИЗВЪРШВАНЕ НА МИТНИЧЕСКИ, ПРИСТАНИЩНИ И ЗДРАВНИ ФОРМАЛНОСТИ И ДР.
• СМЯНА НА ЕКИПАЖ
• ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ПО ВРЕМЕ НА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ НА КОРАБИ И В САМИТЕ ПРИСТАНИЩА
• СНАБДЯВАНЕ НА КОРАБИ С ПРЯСНА ВОДА И ПРОДОВОЛСТВИЯ
• СДАВАНЕ НА САНТИННИ ВОДИ
• ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО И МАСЛО
• ОРГАНИЗИРАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ ЧРЕЗ РЕНОМИРАНИ КОРАБОРЕМОНТНИ БРИГАДИ
• НЕПРЕКЪСНАТО КОНСУЛТИРАНЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ОТДЕЛИ
• И ДР.

Юнион Груп ЕАД се радва на добра репутация и хармонични служебни отношения с пристанищните власти, корабните отдели и други държавни органи и е готова да изпълни и най-сложните задачи на своите клиенти.

КОРАБЕН МЕНИДЖМЪНТ И БРОКЕРАЖ

Юнион Груп ЕАД предоставя разнообразна гама от услуги, които включват всички аспекти на едно качествено, икономически-ефективно управление с особено внимание към безопасността.
Компанията е изключително квалифицирана в предоставянето на следния набор от интегрирани услуги за морско опериране:

• ОЦЕНКА НА РЕНТАБИЛНОСТТА
• ТЕХНИЧЕСКО МЕНАЖИРАНЕ НА КОРАБИ
• УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПАЖА
• ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ
• ЗАСТРАХОВАНЕ И УСЛУГИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ИСКОВЕ
• СЧЕТОВОДСТВО
• КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ И НАДЗОР НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ
• ДОГОВАРЯНЕ И НАДЗОР НА КОРАБНИ РЕМОНТИ НА СУХ ДОК
• КОНВЕРСИИ
• ОБСЛЕДВАНЕ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОРАБА ПРЕДИ ПОКУПКО- ПРОДАЖБА
• ПЛАНОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ НА КОРАБА
• НАДЗОР НА КОРАБНО КЛАСИФИЦИРАНЕ
• ПЛАНИРАНА ПОДДРЪЖКА
• ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ
Услугите по застрахователен брокераж на „Юнион Груп“ ЕАД обслужват всички партньорски решения и отговарят на всички нужди с помощта на голямо портфолио за морско застраховане.
Застрахователният брокераж на компанията е създаден с цел да осигури пълната гама от застрахователни услуги, свързани с морския и транспортния сектор, от намирането на подходящи застрахователни решения и обработка на искове до оказване на помощ при управление на риска.
Услугите по транспортно застраховане, които компанията предлага, са:

• ЗАСТРАХОВКА НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ „ЗАЩИТА И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ“ (P&I);
• ЗАСТРАХОВКА „КОРПУС И ОБОРУДВАНЕ“ (HULL & MACHINERY);
• ЗАСТРАХОВКА НА СТРОИТЕЛНИТЕ РИСКОВЕ;
• ЗАСТРАХОВКА НА ТОВАРА;
• ЗАСТРАХОВКА ПРИ ВЛАЧЕНЕ;
• ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА“;
• ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ“ (СРЕЩУ ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ);
• ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА СТИФАДОРА“;
• ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ЧАРТЬОРА“;
• ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ПРИСТАНИЩЕТО“;
• ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА МОРСКИЯ ОПЕРАТОР“;
• ЗАСТРАХОВКА „ТРАНЗИТ НА СТОКИ“;
• ЗАСТРАХОВКА FD&D (ФРАХТ, ДЕМЮРЕЙДЖ И СЪДЕБНИ РАЗНОСКИ).